Razvojna strategija in načrti

Temeljni cilj poslovanja Skupine Telekom Slovenije je maksimiranje vrednosti za lastnike in doseganje zadovoljstva zaposlenih, poslovnih partnerjev ter uporabnikov. Sprejeli smo Strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2015–2019, ki opredeljuje prihodnji razvoj skupine.

Poudarki leta 2014

  1. Sprejem Strateškega poslovnega načrta Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2015–2019.
  2. V letu 2014 smo uresničili večino zastavljenih strateških ciljev.