Ključni strateški projekti

 • Konsolidacija sistema za poslovno podporo (BSS):
  Cilj Telekoma Slovenije je konsolidacija in poenostavitev IT okolja, kar bo zagotavljalo hiter odziv in na
  spreminjajoče se poslovne zahteve.
 • Atlas:
  Cilj projekta Atlas je uvajanje novih storitev v oblaku, kar je razvojni trend v IT-panogi. V letu 2014 smo v Sloveniji temu namenili veliko pozornosti in načrtujemo, da bomo ob uspešno izvedenem projektu postali vodilni ponudnik IK T-storitev v oblaku tudi za največje poslovne uporabnike.
 • eBadge:
  Cilj projekta eBadge, sofinanciranega s strani EU, je postavitev mednarodnega pilotnega pametnega elektroenergetskega omrežja (»Smart Grid«) s poudarkom na storitvah ponudbe in povpraševanja. Omrežje bo locirano v Avstriji, Italiji in Sloveniji. Telekom Slovenije s svojo vlogo v projektu zaseda vidno mesto med nosilci razvoja pametnih omrežij v Sloveniji in EU.
 • Evolucija mobilnih podatkovnih storitev (LTE):
  Tehnologija LTE predstavlja ključno nadgradnjo obstoječih tehnologij UMTS in HSPA ter omogoča prihodnji razvoj mobilnega omrežja. Z uresničevanjem izvedbenega projekta EMPS tako postavljamo dolgoročni poslovni model za trženje mobilnega podatkovnega omrežja Telekom Slovenije in zagotavljamo njegovo visoko konkurenčnost. V letu 2014 smo nadaljevali s širitvijo omrežja LTE, ki ga bomo razvijali in nadgrajevali tudi v prihodnje.
 • Projekt WFM (Work Force Management):
  Projekt je zaključen. Prvi učinki optimizacije so vidni v povečanem številu aktivnosti na zaposlenega.
  Sistem bomo širili tako znotraj Telekoma Slovenije kot tudi v družbah skupine.