Trgi in družbe7

Skupino Telekom Slovenije sestavljajo obvladujoča družba Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju; Telekom Slovenije), odvisne družbe, pridružene družbe in skupni podvigi (glej sliko v nadaljevanju s prikazanimi lastniškimi deleži).

Podrobnejša sestava Skupine Telekom Slovenije je predstavljena na http://www.telekom.si/o-podjetju/organiziranost.

Trgi in družbe

7 GRI G4-4, G4-6, G4-8