Odgovornost do družbenega okolja60

Skupina Telekom Slovenije je vpeta v družbeno okolje, zato ga s svojim znanjem, podporo in finančnimi sredstvi že vrsto let odgovorno sooblikuje. To dosegamo s profesionalnim in odgovornim odnosom do uporabnikov, z zavračanjem kakršnekoli oblike diskriminacije, spoštovanjem človekovih pravic in spodbujanjem športnih, kulturnih, izobraževalnih, okoljskih in humanitarnih projektov.

Poudarki leta 2014

 1. Ostajamo med pomembnejšimi pokrovitelji in donatorji na državni in regijski ravni.
 2. Tudi v olimpijskem letu smo podprli slovenske športnike.
 3. V letu, ki so ga zaznamovale naravne katastrofe, smo okrepili podporo humanitarnim in prostovoljskim organizacijam in skupinam.

Odgovoren odnos do družbenega okolja uresničujemo z vpetostjo zaposlenih v delovanje podjetja, s podporo delovanju slovenskega športa in kulture ter s podporo ranljivejšim skupinam ali posameznikom. Prav tako podpiramo projekte s področja znanost, izobraževanje in ohranjanja okolja. O družbenih vplivih poročamo tudi v poglavjih in podpoglavjih Skrb za uporabnike, Tržno komuniciranje, Odgovornost do zaposlenih in Regulativa elektronskih komunikacij. 

Področja delovanja, ciljne skupine in obseg podpore družbeno odgovornim projektom izbiramo skladno s sponzorskimi in donatorskimi strategijami posameznih družb v skupini. Pri tem upoštevamo dodano vrednost za naše uporabnike. 

Skupina Telekom Slovenije je v Sloveniji in regiji med najvidnejšimi pokrovitelji ter donatorji športnih, kulturnih, izobraževalnih, humanitarnih in okoljskih projektov. Sredstva so v letu 2014 znašala 2,7 milijona evrov ali 1. 2. V letu, ki so ga zaznamovale naravne katastrofe, smo okrepili podporo humanitarnim in prostovoljskim organizacijam in skupinam. 0,4 % poslovnih prihodkov skupine.

Porazdelitev sponzorstev po namenu

Porazdelitev sponzorstev po namenu

Pomembnejša sponzorstva in donacije

Šport

Športno leto je zaznamovalo zlasti sodelovanje slovenskih športnikov na Zimskih olimpijskih igrah (ZOI) v Sočiju. 

 • Sponzoriranje športnih dogodkov: ZOI Soči 2014 in sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije, kvalifikacije za Evropsko nogometno prvenstvo 2016, Svetovni pokal v smučarskih poletih Planica 2014, Maraton Franja, Mednarodni plavalni miting Radovljica.
 • Sponzoriranje športnih zvez: Smučarska zveza Slovenije, Nogometna zveza Slovenije (reprezentanca in Prva liga TS), Hokejska zveza Slovenije, Atletska zveza Slovenije in Judo zveza Slovenije.
 • Sponzoriranje športnih klubov: podpora košarkarskih klubov (Union Olimpija, Slovan, Krka, Helios Domžale), rokometnih klubov (Pivovarna Laško, Krim, Gorenje Velenje) in Nogometnega kluba Maribor.
 • Sponzorsko sodelovanje s posameznimi slovenskimi športniki: Primož Kozmus, Jakov Fak, Filip Flisar, Peter Kauzer in Vasilij Žbogar.

Poleg večjih športnih dogodkov in vrhunskih športnikov smo pomembno podprli tudi lokalne dogodke ter posameznike oz. skupine. Pri tem smo posvetili pozornost zlasti otrokom in odraščajoči mladini, ki so v zaostrenih gospodarskih razmerah še posebej ranljiva skupina. 

Kultura

Še naprej namenjamo podporo nekaterim kulturnim dogodkom, ki so z leti prerasli v odmevna kulturna srečanja tudi zunaj naših meja: 

 • Liffe, poletni Festival Ljubljana in Festival Lent.
 • Smo dolgoletni pokrovitelji SNG Maribor in Lutkovnega gledališča Ljubljana. 

Znanost, izobraževanje, konference

Posebno skrb namenjamo podpori Muzeju Pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, katerega soustanovitelj je Telekom Slovenije. Podpiramo še številne dogodke s področja znanosti in izobraževanja.

Večja med njimi so:

 • Projekt Gazela 2014.
 • Hiša eksperimentov.
 • Bralna značka in Vesela šola.
 • Maturantska parada.

Okoljski projekti

Partnersko sodelovanje pri projektu Ekokviz z namenom okoljskega izobraževanja za osnovnošolce.

Humanitarni projekti

Globoka gospodarska kriza in dve naravni katastrofi (žled, poplave) so močno zaznamovale leto 2014. Skupina Telekom Slovenije se je hitro in učinkovito odzvala na klice na pomoč ter z vrsto aktivnosti pomagala pri reševanju tako s finančnimi sredstvi posameznikom in humanitarnim organizacijam kot z drugimi oblikami pomoči.

Med drugim podpiramo:

 • Humanitarne organizacije: Zvezo prijateljev mladine Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Slovensko društvo Hospic, Zvezo slovenskih društev svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski.
 • Gasilsko zvezo Slovenije.
 • Sodelujemo v akcijah zbiranja sredstev za ljudi v socialni stiski (klicni centri, SMS donacije).
 • Manjše prostovoljske humanitarne organizacije in ustanove ter socialno ogrožene posameznike. 

60GRI G4-DMA, G4-EC1