Odgovornost do zaposlenih

Pri upravljanju s kadri skrbimo za strokovni razvoj, zdravje in varnost pri delu ter uravnoteženost poklicnega in zasebnega življenja. Zagotavljamo enake možnosti za zaposlene, ne glede na osebne okoliščine, kar je tudi eno od načel politike upravljanja Telekoma Slovenije. 

Poudarki leta 2014

  1. Število zaposlenih se je zmanjšalo za 3 %.
  2. Povprečna ocena organizacijske klime v Skupini Telekom Slovenije je bila nižja za 0,04 točke, ocena zadovoljstva zaposlenih pa za 0,05 točke.
  3. Število poškodb pri delu smo še zmanjšali, v letu 2014 jih je bilo tako 18 % manj kot leto prej.