Certifikat Družini prijazno podjetje

Telekom Slovenije kot imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje nadaljuje z uspešnim izvajanjem aktivnosti za učinkovitejše upravljanje s človeškimi viri, predvsem učinkovitejše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. 

Med letom smo izvedli veliko različnih aktivnosti:

  • dan odprtih vrat za devetošolce in srednješolce v BrihtaLabu,
  • v okviru »international Call Centre Week« smo odprli vrata klicnih centrov,
  • sodelovali smo v medgeneracijskem projektu Simbioza,
  • organizirali smo varstvo otrok zaposlenih v času šolskih počitnic,
  • zbirali smo hrano in potrebščine za socialno ogrožene družine,
  • za zaposlene smo organizirali predavanje v Tednu otroka,
  • razpisali smo likovni natečaj z naslovom »Ustvarjamo športne zgodbe«,
  • obdarili smo novorojenčke in prvošolčke ter organizirali obisk dedka Mraza za predšolske otroke.    

Odvisne družbe v Sloveniji prav tako izvajajo aktivnosti za zaposlene in njihove družinske člane.    

Starševski dopust88

Koriščenje starševskega dopusta je eden od kazalnikov, ki med drugim spadajo tudi med ukrepe certifikata Družini prijazno podjetje. Zaposleni, ki dobijo pravico do koriščenja starševskega dopusta, ga v celoti tudi izkoristijo. Za koriščenje starševskega dopusta se večinoma odločajo mamice, povečuje pa se trend koriščenja dopusta pri očetih. V družbah Skupine Telekom Slovenije je v letu 2014 koristilo starševski dopust 144 zaposlenih, od tega 84 v Telekomu Slovenije, 14 v drugih družbah v Sloveniji in 46 v družbah jugovzhodne evrope. V večini primerov se zaposleni po koriščenju starševskega dopusta tudi vrnejo na delovno mesto (v skupini 87,5 %, v Telekomu Slovenije pa 97,6 %).

  Skupina Telekom Slovenije  Telekom Slovenije
  2014 2010 2011 2012 2013 2014
Število zaposlenih, ki so koristili starševski dopust 144 202 221 90 89 84
od tega:ženske 136 108 124 79 81 77
moški 8 94 97 11 8 7
Število zaposlenih, ki so se po koriščenju starševskega dopusta vrnili na delovno mesto 126 202 214 89 86 82
od tega:ženske 118 108 117 79 78 75
moški 8 94 97 10 8 7

 

88 GRI G4-LA3