Komuniciranje z zaposlenimi 89

V Skupini Telekom Slovenije uporabljamo za komuniciranje z zaposlenimi raznolike komunikacijske kanale in orodja. Vsem zaposlenim v skupini je dostopen intranetni novičarski portal, prek katerega širimo novice o relevantnih dogodkih, aktivnostih ali prodajni ponudbi v vseh družbah skupine. Portal pripravljamo v slovenskem in angleškem jeziku. Vsaka izmed družb ima ob tem tudi ločen intranetni portal.

Osrednje orodje komuniciranja z zaposlenimi Telekoma Slovenije je Telekomov intranetni portal, ki omogoča hitro, ažurno in varno prenašanje internih informacij, hkrati pa je tudi dinamično in motivacijsko središče. V njegovem okviru deluje vrsta internih podportalov, na katerih so zaposlenim dostopne podrobnejše informacije o posameznih projektih ali področjih. Dostopni so jim tudi različni dokumenti, kot so priročniki, pravilniki, navodila, obrazci ipd. Prek portala lahko zaposleni tudi zastavljajo vprašanja predsedniku uprave (preko elektronske pošte).

Poleg intranetnega portala se za komuniciranje z zaposlenimi uporabljajo še druga orodja, kot so kolegiji, delovna srečanja in delavnice, e-pisma, oglasne deske in priložnostni dogodki za zaposlene. 

89 GRI G4-DMA, G4-26, G4-27