Organiziranost

V družbi GVO smo 1. maja 2014 uveljavili spremembo organizacijske strukture. V drugih družbah ni bilo sprememb organiziranosti.