Skrba za zaposlene in njihove aktivnosti zunaj delovnega mesta

Podporo zaposlenim smo v Skupini Telekom Slovenije zagotavljali na različne načine, tudi pri prostočasnih aktivnostih in zunaj delovnega okolja. Posebno skrb smo namenjali otrokom naših zaposlenih in upokojencem. 

Skladno s politiko družb smo izvajali aktivnosti različno po posameznih družbah: 

  • organizirali smo športna in družabna srečanja zaposlenih,
  • obdarili smo otroke zaposlenih, ki so se rodili v letošnjem letu,    
  • obdarili smo otroke zaposlenih, ki so v letošnjem letu postali prvošolčki,
  • ob koncu leta smo pripravili obdaritev otrok zaposlenih ter mladoletnih in šolajočih se otrok umrlih delavcev (nekatere družbe jih podpirajo tudi s štipendijami),
  • za rekreacijo zaposlenih smo zakupili športne objekte in podprli športne sekcije, ki delujejo v okviru naših družb,
  • podprli smo klube upokojencev Telekoma Slovenije,
  • ob koncu leta smo obdarili upokojene sodelavke in sodelavce, 
  • sodelovali smo s Planinskim društvom Pošte in Telekoma, 
  • omogočili smo nakup vstopnic s popustom za nekatere športne in kulturne prireditve,
  • organizirali smo preventivne preglede, zdravljenja in cepljenja za zaposlene.