Sodelovanje s predstavniki zaposlenih82

Skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (informiranja, skupna posvetovanja, dajanje soglasij) v Skupini Telekom Slovenije konstruktivno sodelujemo s svetom delavcev in izvajamo stalni socialni dialog s sindikalnimi zaupniki. V nadzornem svetu Telekoma Slovenije so trije predstavniki zaposlenih, v upravi Telekoma Slovenije pa delavska direktorica. Zaposlene oz. njihove predstavnike obveščamo o uvedbi pomembnih sprememb skladno z veljavno zakonodajo. 

82 GRI G4-DMA, G4-LA4