Upravljanje inovacij

V Telekomu Slovenije na različne načine spodbujamo inovativnost zaposlenih. eno izmed tovrstnih prizadevanj je projekt Brihta, namenjen pridobivanju inovativnih predlogov zaposlenih s pomočjo spletnega portala, ki tudi ureja postopke selekcije najbolj obetavnih predlogov in njihove realizacije v kontekstu rednih poslovnih procesov. Predlogi prinašajo družbi finančno korist ali poenostavitev delovnih procesov, krepijo konkurenčnost ponudbe, nižajo stroške ali prispevajo k celovitemu zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih.

Prek svojih internih postopkov imajo možnosti podajanja predlogov za izboljšave, idej in inovacij na posameznih področjih tudi zaposleni v družbah Avtenta in TSmedia. V ipku lahko predloge podajajo na tedenskih sestankih s svojimi vodji, v družbi One pa prek spletnega mesta Big idea Box v okviru spletnega portala družbe.